" دنیامـ ـــ "

" دنیامـ ـــ "

ببیــن عمو جون ?

مـــــن گـــــروه خــــونیـــــم ? ... شاخ منفیه-----ـ

پس مراقب خودت باش

من یه دهه هفتادے ام که گو ِشمو باهَنذفری های شَبانه✘

اَعصابِمو با خاطرات ی عوضی✘
 
چِشِمو با قرمزی رگاش
 
✘به فــ.....ا.....کــ دادم
 
ﺍَﺧـــــــﻼﻕ ﻣَﺨــــــﻼﻗ ﻧﺪﺍﺭﻡ √√

غرورمو بشکونی کمرتو میشکونم ‘‘‘’’’

ﻓﻘــــــــﻄـ ...

ﯾﻪ ﺭﻭﺍﻧﯿــــــــــــﻢ ﮐﻪ لنگه ﻧﺪﺍﺭﻩ☞♚

?? من کلا سه نفرم ??

معرفی میکنم 

خودم.... ?

غ----ر---- و---- ر---- م---- ?

اون روی سگم... ?

گفتم بدونی حدتو، من غرورم دهن خودمم
 
سرویس کرده، تو که ديگه بچه مردمی.. ???

⇦گور باباے عشق بشاش بهش⇨

♥♡"یہ" دوش آبگرم. . . .

"یہ" موزیڪ لایت از بهزاد پکس وزدبازی وعلی بابا
 
ڪہ با خودم زمزمش میڪنم... 

"دِِِل نََبََنْْد ڪہ تش تَلْخیہ"♥♡

ودر ڪنارش صداے شدید شرشر باروݧ . . .

"Aیہ"نخ سیگار magnoltra. . . .
 
"یہ" تنهایے. . . .

"یہ" موبایل سایلنت. . . .

"یہ" حس خوب. . . .

"یہ" حس آرامش. . . .♥♡
 
♥♡همہ ایݧ "یہ..."ها واسہ من یہ"دنیا" ساختہ!!

دنیایے خالے از خیانت...

خالے از دروغ....

خالے از آدمڪهاے دو رنگ....

خالے از رفیقاے لاشے....

و خالے از هزار ڪس....
 
 
 
 
 


نظرات شما عزیزان:

سارا راسو
ساعت20:30---14 مهر 1395
ﻗﺰﻭﻳﻨﻴﻪ ﺗﻮ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ یارو ﺷﻨﺎ ﻳﺎﺩ ﻣﻴﺪﺍﺩﻩ
.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 2 ﺳﺎﻋﺖ یارو ﻣﻴﮕﻪ:
.
.

..
ﺗﻮ ﻣﻄﻤﺌﻨﻰ ﺍﮔﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺘﻮ ﺩﺭﺑﻴﺎﺭﻯ ﻣﻦ ﻏﺮﻕ ﻣﻴﺸﻢ؟
======================
سلام چطوری> منو یادت می یاد ؟؟؟؟؟؟؟


دختر خیال پرداز
ساعت20:43---7 بهمن 1394
ه تو می مانی و نه اندوه

و نه هیچیک از مردم این آبادی...

به حباب نگران لب یک رود قسم،

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،

غصه هم می گذرد،

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...

لحظه ها عریانند.

به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.

سهراب


دختر خیال پرداز
ساعت20:41---7 بهمن 1394

به ساعت نگاه میکنم:

حدود سه نصف شب است

چشم می بندم تا مباد که چشمانت را از یاد برده باشم

و طبق عادت کنار پنجره می روم

سوسوی چند چراغ مهربان

و سایه های کشدار شبگردان خمیده

و خاکستری گسترده بر حاشیه ها

و صدای هیجان انگیز چند سگ

و بانگ آسمانی چند خروساز شوق به هوا می پرم چون کودکیم

و خوشحال که هنوز معمای سبزی رودخانه از دور برایم حل نشده است

آری از شوق به هوا می پرم

و خوب می دانم کهسالهاست که مُرده ام..


دختر خیال پرداز
ساعت20:39---7 بهمن 1394


ﻫﺮ ڪہ ﮔﻔﺘﻪ ﻓـــــﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ !

ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔــتہ ﺍﺳــــــــــٺ !


ﺑﻬــــﺎنہ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳـــــٺ !

ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧـــﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﻟـــﺪﺍﺭے ﺩﻫﺪ !

ﻓـــﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧمے ﺷﻮﺩ !

ﺗﺎ ﺍﺑـــــﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ !

ﻗﺼــــــــــﻪ ﺩﻟـــﺪﺍﺩگے !

ﺣتے ﺍﮔﺮ ﻣﺘﻨــــﻔﺮ ﺷﻮے ! ﺑﺒُــﺮے ! ﺩﻭﺭ ﺷﻮے !


ﺳﺎﯾـــﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﯿــــﺮ ﺑﺰڹے !

ﺑﺎﺯ ﻫـــﻢ ﻫﺴــــــــــﺖ ! ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﯾﮑـــــ ﭼﯿﺰے! ﯾﮏ ﺟــــﺎیے !

ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗـﻤﺎﻡ ﺧﺎﻃـــــﺮﺍﺕ ﺧـــــــــــﻮﺏ !

ﻭ ﻓﻘـــــﻂ !

ﺣـــﺴﺮﺕ ﺑـــــﺎقے مے ﻣﺎﻧــــﺪ و بے قرارے


دختر خیال پرداز
ساعت20:38---7 بهمن 1394

شاهکار زندگی چیست؟
این که در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،
دروغ نگویی،
کلک نزنی
و سوءاستفاده نکنی،
این شاهکار است.
ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ" ﺗﺤﻤﻞ" ﮐﻨﻴﻢ، ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ
ﺭﺍ"ﻗﻀﺎﻭﺕ " ﻧﮑﻨﻴﻢ .
ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﺍﻱ"ﺷﺎﺩﮐﺮﺩﻥ " یکدﻳﮕﺮ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻴﻢ، ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ
ﺑﻬﻢ "ﺁﺯﺍﺭ " ﻧﺮﺳﺎنیم
ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍﺍﺻﻼﺡ" ﮐﻨﻴﻢ، ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ
ﺑﻪ" ﻋﻴﻮﺏ " ﺧﻮد
ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ .
ﺣﺘﻲ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ"ﺩﻭﺳﺖ "ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻓﻘﻂ
ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ" ﺩﺷﻤﻦ" ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ .
ﺁﺭﻱ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺯﻳﺴﺘﻦ، شاهکار است.


دختر خیال پرداز
ساعت20:36---7 بهمن 1394

حال دل ما
حکایت زمستانیست
سخت در تلاش نمایش بهار !!

صورتمان همه آفتابی و دلپذیر

دهان که می گشاییم
سوز آهمان
تا مغز استخوان را میسوزاند


negar
ساعت2:37---10 دی 1394
بگذار ابر سرنوشت هرچه میخواهد ببارد
ما چترمان خداست ...


ᕼIᒪᗩ
ساعت14:17---7 دی 1394
بیا امشب کمی برگ‌ها را قدم بزنیم

نگران نباش

کسی ما را با هم نخواهد دید

اگر هم دید؛ خیالی نیست

بگو داشتم با خودم قدم می‌زدم!


ᕼIᒪᗩ
ساعت14:16---7 دی 1394
تصدقِ چشم‌هات، کمی بخند

این‌طور که می‌باری

خورشید هم، می‌ماند از رفتن!


ᕼIᒪᗩ
ساعت14:16---7 دی 1394
آخرِ تمامِ کوچه‌های جهان، به پاییز می‌رسد

کمی آوازِ عاشقانه بخوان

دیرتر می‌رسیم!


ᕼIᒪᗩ
ساعت16:51---6 دی 1394
سخت است

شده ام مثل نکته مهمی که گوشه کتابت یادداشت می کرد

و بعد می فهمیدی که این نکته جزو سوالات امتحان نیست

چه سرنوشت بدی داشت ان نکته که زمانی مهم بود

حال فقط اسمی از مهمی برایش باقی مانده!


ᕼIᒪᗩ
ساعت16:51---6 دی 1394
عشق مثل آب میمونه...که میتونی توی دستت قایمش کنی...آخرش یه روز دستت رو باز میکنی میبینی نیست...قطره قطره چکیده بی آنکه بفهمی...اما دستت پر از خاطه است

ᕼIᒪᗩ
ساعت16:51---6 دی 1394
یه وقتایی یه کسایی میان تو زندگیت ..

که وقتی به پشت سرت نگاه می کنی..

تعجب می کنی که چجوری..!!

تا قبل از اومدن اونا زندگی می کردی..!


ᕼIᒪᗩ
ساعت16:50---6 دی 1394
زندگی آرام است،مثل آرامش یک خواب بلند.

زندگی شیرین است،مثل شیرینی یک روز قشنگ.

زندگی رویایی است،مثل رویای یک کودک ناز.

زندگی زیبایی است،مثل زیبایی یک غنچه ی باز.

زندگی تک تک این ساعتهاست،زندگی چرخش این عقربه هاست،زندگی راز دل مادر من،زندگی پینه ی دست پدر است،زندگی مثل زمان در گذر است...


ᕼIᒪᗩ
ساعت16:50---6 دی 1394
این رو بدون که:عشق فراموش کردن نیست بخشیدن است.گوش کردن نیست درک کردن است.دیدن نیست احساس کردن است.جا زدن نیست صبر کردن است.پس ... چه دعایی کنمت بهتر از این:

خنده هایت از ته دل و گریه هایت از سر شوق
+ نوشته شده در شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 14:36 توسط سونیا | نظر بدهیددل آدم ها به اندازه ی حرفشون بزرگ نیست ولی حرفی که از ته دل باشه می تونه آدم بزرگی بسازه پس از ته دلم میگم:

دوست دارم
+ نوشته شده در سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 2:7 توسط سونیا | نظر بدهیداگه گفتی دوستت دارم چند حرفه؟

.

.

.

.

دیدی اشتباه کردی

دوست داشتن حرف نیست یه زندگیه

اما زندگی ۲ حرف بیشتر نیست: تــــــــو
+ نوشته شده در سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 2:3 توسط سونیا | نظر بدهیدعمری با غم عشقت نشستم

به تو پیوستم و از خود گسستم

ولیکن سرنوشتم این ۳ حرف بود

تو را دیدم،پسندیدم،گسستم.
+ نوشته شده در سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 2:0 توسط سونیا | نظر بدهید


نخ داخل شمع از شمع پرسید:چرا وقتی من میسوزم تو هم آب میشی؟شمع گفت مگه میشه کسی که تو قلبمه بسوزه و من اشک نریزم؟
+ نوشته شده در یکشنبه یازدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 1:43 توسط سونیا | نظر بدهید


میدونی فرق تو با پروانه چیه؟

.

.

.

.

پروانه از قشنگی اسیر میشه ولی تو با قشنگیت دیگران رو اسیر میکنی.


ᕼIᒪᗩ
ساعت16:41---6 دی 1394
دل آدم ها به اندازه ی حرفشون بزرگ نیست ولی حرفی که از ته دل باشه می تونه آدم بزرگی بسازه

*-*
ساعت13:44---21 آذر 1394بـا کــســـی . . .
بـا کــســـی . . .
رابــطـه ” احــســاســی“بر قـــرار کـــن کــه. . . .
نــه تــنهـــا
افــتخـــار میــکنــه تــو رو داره. . .
بــلــکـــه
حــاضـــره هــر” ریـــســکــی ” رو بـــکنـــه . . .
کـــه فــقــط
کـــنـــار ” تــــــو ” بـــاشـه. . .*-*
ساعت20:36---19 آذر 1394
داد نزن استکان ها را نشکن
اخم هم به صورت ِ ماهت نمی آید
این کارها مرا رفتنی نمی کند
دست های ظریفت را به سینه ام بکوب
تا آرام بگیری…


հąʂէì
ساعت10:38---19 آذر 1394
↺تو مــــــــــــــــــرامم نبود
➬لاشــــــــــــــــــے شم↻
✘ســــــــــــــــــره همیــــــــــــــــــن از هم
➬پاچــیــــــــــــــــــدم


հąʂէì
ساعت10:33---19 آذر 1394
↯میخواستــــــــــم ↯بهتـــــ بگم آدم شــــــو
↻ولــــــــــــــــــــے ↻
نمیخواستــــــــــم تو ↻شرایــــــــــط سخت↻
⇦⇧قــــــــــرار⇨⇩ بــــــــــگیرــــــــــے(=^ェ^=)< br /> هـٍـٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـــٰٓـٰٰٰٓٓٓــ ٍـٰٓـٍٰٰٰٓٓٓـــٰٓـツِ


հąʂէì
ساعت10:32---19 آذر 1394
▦بعِٰٓـٓـِٓـٓـِٰٓٓٓــِٓـٓضے ها
هرچٰٓـِـٓـِٰٓٓٓــِٓـٓـِٓـٓـے ! ازڪ‌وݩ درمیــٓـِٰٓٓٓــِٓـٓـِارݩ
خِٓٓـٰٓٓٓـِـٓـِٓـِرج خـــــایٰٓـٓـٓه مے ڪ‌ـنـ‌ݩ▦
☜‌حـ‌ڪ‌ـایـت
☜‌مـــــایٰٓـٓـٓـٓه
☜‌دارایٰٓـٓـٓـٓه
☜‌مجـــــازیٰٓـٓـٓـٓه
ـهـ•ــهــ


*-*
ساعت17:12---18 آذر 1394در کنار ساحل دریای غم


قایقی میسازم از دلواپسی


بر دو سوی پرچمش خواهم نوشت


یک مسافر از دیار بی کسی


*-*
ساعت17:12---18 آذر 1394

دوس دارم ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘـﻢ ﺩﺭﺍﺯ
ﮐﺸﯿﺪه
ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﭙﺮﻡ ﺑﺎﻟﺸﻮ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﺟﻠﻮ ﺩﻫﻨش !!!
ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺭه ﺧﻔﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎﻟﺸﻮ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﻡ
ﺑﻬﺶ ﻧﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺪﻡ
ﺑﻌﺪﻡ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺖ ﺳﺮش ﺑﺬﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﻣﺪﯾﻮﻥ
ﻣﻨﯽ !!!^_^


هَدی♠ӇƛƊƳ♠
ساعت12:00---11 آذر 1394
برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!


سارا راسو
ساعت18:29---10 آذر 1394
توصیه بابام به من موقع رانندگی :سر کوچه ها یواش تر بپیچ ؛شاید یکی بی شعورتر از تو پیدا شد که از اونور بیاد=====================یکی از فانتزی هام اینه برم سره کلاس هندسه،… بگم این درسا بسه .کاشکی این زنگ بخور دل به دلدار برسه !!بعد استاد حذفم کنه !من پاشم نگامو بندازم توو نگاش .درحالی که میرم تو افق،بگم خوب دستِ منو خوندی .منو بدجوری سوزوندی===================== خبر فوری.....لطفا همه جا پخش کنیدابوبکر بغدادی رییس گروه داعش،اعلام کرد فردا 3 جا را خواهد زد........زیر بغلش..ریشش..سیبیلش .روانی هم خودتی رفتم دکتر گفته خیلی هم سالمی فقط خیلی بانمکو باحالی

*-*
ساعت16:02---8 آذر 1394

● اَگِهـ بَعد اَز [مَرگَمـ]

● دُنبآلِـ [دَلیلِــ] مُردَنَمـ بودَنــ

● بِهِشونـــ بِگیــد ...

● کِهْـ اینـ دَلیلِ [زِندِگیشــ] مَعلومـ نَبـود

● چِهــ بِرِسِهــ [مَرگِش]


*-*
ساعت19:17---4 آذر 1394

کاش بودی
این روزها همه چیز عاشقانه شده
نسیم ِ آخر ِ شب پنجره را بیدار میکند
باران مهمانم می شود
روی صورتم جاری می شود
باران
باران
آنقدر می بارم
که آرام می شوم…*-*
ساعت19:04---2 آذر 1394بهِ سَلامَتیهِ همه مادرا
✘بی مِنَت بُزُرگَم کَرد✘
✘بی مِنَت مِهرَبونـــــــیْـــاشو خَرجَم کَرد✘
✘بی مِنَت عُمرِشو بهِ پْام ریختـــــــــْ✘
✘بی مِنَت اَز خوابِش زَد تا مَن راحَت بِخوابَم✘
✘بی مِنَت غَذا دُرُسْــت کَرد جَلُومْ گُذاشت✘
✘بی مِنَت لِباساموُ شُسْت✘
✘بی مِنَت قُربونْ صَدَقَم رَفْت✘
✘بی مِنَت آرِزْوهاشُو باهام تَقْسْیمْ کَرْد✘
✘بی مِنَت لِباسامُو اُتو کَرْد✘
✘بی مِنَت بهِ حَرْفامْ گوشْ دادْ✘
✘بی مِنَت بِهْتَرینارُو بَرامْ خواسْت✘
✘بی مِنَت بوسَمْ کَرْدْ✘
✘بی مِنَت جَوونیشُو بهِ پامْ ریختْ✘
✘بی مِنَت عاشِقانِه تَرینْ لَحَظاتِشُو بَرامْ گُذاشتْ✘
✘بی مِنَت دوسَم دارِه✘
⇦✘بی مِنَت بِهِتْ میگَمْ مادَرَمْ✘عاشِقانِه دوسِتْ دارَم.


*-*
ساعت22:25---1 آذر 1394

عمری روبروی هم بودیم و

بهم نمی رسیدیم!

اما نگاهمان عاشقانه در هم بود

ما دو شکوفه سیب بودیم..

کاش هیچ وقت

به رسیدن فکر نمی کردیم.


*-*
ساعت17:38---29 آبان 1394
یه بار نشد بریم تو صف عابر بانک...کند ذهن ترین آدم خاورمیانه جلوی ما نباشه!!!


♥nadiiii
ساعت14:05---8 آبان 1394
من اون بیمــارم که تنهـا دکتــــــ×ــــرش خودشـــــه
از این بیــزارم هرکی میخواد کنترلــــ+ـــش کنه هــی


مائده
ساعت23:58---1 آبان 1394
سلام عزیزم ببخشید چن وقت نبودم شرمنده ممنون که سر زدی

مائده
ساعت23:57---1 آبان 1394
هر لحظه را زندگی کن
عاشق هر روز باش
زیرا قبل از اینکه متوجه بشوی زمان به سرعت می گذرد…
یک لبخند بسیار ساده است اما واقعا می تواند روز کسی را تغییر بدهد !


مائده
ساعت23:56---1 آبان 1394
دنیا کوچیکه
روزا کوتاست
وقت تنگه
دلا خسته اند
حیفه روزا بیان و برن
به هم محبت نکنیم
حتی در حد یک سلام
یک لبخند و یک کلام


mohammad.
ساعت10:40---24 مهر 1394


بــه تـه سیـگارهــایتان احتــرام بـگذارید،
نــیندازیدشان زیر پـا...
چــرا آدم هـا عادت دارند
هـرکه بـه پــایشان سوخت را
می اندازند زیر پا؟!


mohammad.
ساعت10:37---24 مهر 1394
گــاهی....

همه ی دنیــا

فـــدای خنـده های کسی که

دوستش داری ...


mohammad.
ساعت10:37---24 مهر 1394


بـا کــســـی . . .
بـا کــســـی . . .
رابــطـه ” احــســاســی“بر قـــرار کـــن کــه. . . .
نــه تــنهـــا
افــتخـــار میــکنــه تــو رو داره. . .
بــلــکـــه
حــاضـــره هــر” ریـــســکــی ” رو بـــکنـــه . . .
کـــه فــقــط
کـــنـــار ” تــــــو ” بـــاشـه. . .


mohammad&reyhaneh
ساعت14:33---22 مهر 1394

داد نزن استکان ها را نشکن
اخم هم به صورت ِ ماهت نمی آید
این کارها مرا رفتنی نمی کند
دست های ظریفت را به سینه ام بکوب
تا آرام بگیری…


avadis
ساعت20:38---20 مهر 1394
اِمروز قَلبِتَـہ ...
فَردا زیرِتـہ ...
پَس فَردا تُخــمتــــہ ...
این شُد عِشــــــــــــــــق ...
خو ریدم بهـــــــــــــش ...


ali bagheriyan
ساعت17:01---20 مهر 1394
لایک

mohammad.
ساعت9:49---17 مهر 1394


بعضــــــی ها گـــریه نمی کنند !

اما …

از چشـــــم هایشان معلوم است ؛

که اشکــــی به بزرگی یک سکــــوت ،
گــــوشه ی چشمشان به کمیــــــن نشسته…


mohammad.
ساعت9:46---17 مهر 1394


در کنار ساحل دریای غم


قایقی میسازم از دلواپسی


بر دو سوی پرچمش خواهم نوشت


یک مسافر از دیار بی کسی


kati
ساعت15:01---16 مهر 1394
دوس دارم ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘـﻢ ﺩﺭﺍﺯ
ﮐﺸﯿﺪه
ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﭙﺮﻡ ﺑﺎﻟﺸﻮ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﺟﻠﻮ ﺩﻫﻨش !!!
ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺭه ﺧﻔﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎﻟﺸﻮ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﻡ
ﺑﻬﺶ ﻧﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺪﻡ
ﺑﻌﺪﻡ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺖ ﺳﺮش ﺑﺬﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﻣﺪﯾﻮﻥ
ﻣﻨﯽ !!!^_^


kati
ساعت15:01---16 مهر 1394
شکر خدا نشد که عاشقت شوم

تقدیر این نبود که من لایقت شوم

یاد توا کنار دلم چال کرده ام

تا بیخیال تو و هق هق ات شوم


*تقدیم به کسی که با تمام وجودم دوستش داشتم اما الان نیست منم زدم به بیخیالی*


kati
ساعت15:01---16 مهر 1394
به سلامتی اونیکه نگفت با بقیه فرق داره,ثابت کرد ....

kati
ساعت15:00---16 مهر 1394
عزيزترينم

مُــلك و مِــلك و مَــلَك ، همه را دوست دارم .....!!

گر در آن مُــلك ، مِــلك من باشى اى مَــلَك


kati
ساعت15:00---16 مهر 1394
آدم‍ـــها می آیند،می میرند و می روند...
اما فاجعـــــه ی زندگی تو زمانی آغاز می شود
که آدمی می رود
اما نمی میرد...;
می ماند... ونبودنش دربودن تو
چنان ت‍ــــــــــه نشین می شود,,
که تو می میری..
در حالیـــــــــکه زنده ای...!!!


kati
ساعت14:59---16 مهر 1394
مرا ببر
به همان روز
همان ساعت
و همان خیابان
که تو عابر بودی و ُ
من
ناشناس.
بار دیگر
برگرد و نگاهم کن
این
آخرین تصویری ست که از خود
به یاد دارم‌‌.‌

..................♥♥♥


kati
ساعت14:59---16 مهر 1394
تو معبد چشمات هر کس در زد، باز نکن
چون اونجا فقط زیارتگاه منه!


kati
ساعت14:59---16 مهر 1394
گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت
سالها هست که از دیده‌ی من رفتی لیک

دلم از مهر تو آکنده هنوز

دفتر عمر مرا

دست ایام ورقها زده است

زیر بار غم عشق قامتم خم شد و پشتم بشکست

در خیالم اما

همچنان روز نخست تویی آن قامت بالنده هنوز

در قمار غم عشق

دل من بردی و با دست تهی

منم آن عاشق بازنده هنوز

آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش

گر که گورم بشکافند عیان می‌بینند

زیر خاکستر جسمم باقیست

آتشی سرکش و سوزنده هنوز


نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

+ نوشته شده در سه شنبه 13 مرداد 1394برچسب:, ساعت 7:48 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |