♥واـωـت مهم نباشہ ....

♥واـωـت مهم نباشہ ....

واـωـت مهم نباشہ ....


 پـωـرے ڪـہ ᓆـراره ....


 ـωـالـ ها و ماها تو ڪنارش بگذرونی ....


 پولداره،بنز ωـوارمیشہ ...


 یاـωـاعت وعینڪش اورجینالـہ یا نہ ....


 بشین روبـہ روش ....


 نگاش ڪن ....


 ازچشاش خیلے چیزارو بخون ....


 ♥ـωـادگے هاشو،مهربونیشو ....


 ـ؋ــᓆـط وᓆـتے دلت پاڪ باشـہ میتونے ....


 دلـہ پاڪـہ اونوهم ببینے ....


 واـωـت مهم نباشہ ...


 وᓆـتے دωـت تو جیبش میڪنہ ...


 چـᓆـدر پول تو جیبشہ ....


 ♥دωـتاشو بگیرو ....


 بهش اطمینان بده ....


 ڪـہ مثل یـہ دختر واـᓆـعے ....


 ♥ڪنارش میمونے .....


 بپر بوωـش ڪن ....


 ازωـروڪولش بالا برو ....


 جیغ بڪش....


 بخند....


 اونوهم مجبور ڪن ڪہ....


 پا بـہ پات بخنده ....


 بهش ثابت ڪہ ....


 توخونـہ بابات گشنگے نڪشیدے و ....


 دنبال چاپیدن و ڪندن از اون نیـωـتے ....


 بهش بـ؋ـهمون دنبالہ ....


 ♥یـہ عشـᓆ پاڪ و ωـادہ ای ....


 بمونو بـہ اونم موندن یاد بده ....


 بمونو بـہ همـہ ثابت ڪن ڪہ ....


 یـہ دختر میتونـہ مردونہ ....


 پاے عشـᓆـو ᓆـول ᓆـرارش بمونہ.....


 بـہ اـ؋ـتخار همچین دختراییے

 

 نظرات شما عزیزان:

ravani
ساعت7:08---29 خرداد 1395
ﻣُﻬِـp ﻧﻴﺴـ ﮐِـﻪ ﺩَهِـﻪ ﺷَﺼـ60ــTـﻲ ﺑـآﺷـﻲ
ﻳـآ ﺩَﻫِـﻪ ﻫَﺸـ80ــTـﺎﺩـی
ﻳـآ ﺩَﻫِـﻪ ﻧَـ90ـﻮﺩـی؛
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣُﻬِـp ﺍیـنِ ـِﮐِـﻪ
ﻣِﺜـﻞِ ﺩَﻫِـﻪ ﻫَﻔـ70ــTـﺎﺩـی ﻫـآ
ﺑـآ ﻣَـﻌـﺮِﻓَـتــ ﺑـآﺷــﻲ!!!
(:
# هَفتـآدیـآ


mohammadreza
ساعت8:47---16 خرداد 1395
خیلی ها دلـمو شکستن؛
ولی تو با همه فـــرق داری
آخـه ی ضرب المثلی هست ک میگه :
کــــار را آن کرد ک تمــــام کرد


mohammadreza
ساعت8:47---16 خرداد 1395
خیلی وقت است که “بی تابم”
دلم تاب میخواهد
و یک هل محکم
که دلم هـــــری بریزد پایین
هرچه در خودش تلنبار کرده


رها
ساعت14:08---11 اسفند 1394
زیر باران بیا قدم بزنیم

حرف نشنیده ای به هم بزنیم

نو بگوییم و نو بیندیشیم

عادت کهنه را به هم بزنیم

و زباران کمی بیاموزیم

که بباریم و حرف کم بزنیم

کم بباریم اگر، ولی همه جا

عالمی را به چهره نم بزنیم

چتر را تا کنیم و خیس شویم

لحظه ای پشت پا به غم بزنیم

سخن از عشق خود بخود زیباست

سخن عاشقانه ای به هم بزنیم

قلم زندگی به دست دل است

زندگی را بیا رقم بزنیم

«سالکم» قطره ها در انتظار تواند

زیر باران بیا قدم بزنیم


عماد
ساعت17:17---30 بهمن 1394
……………….

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .

دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .

اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!

وَ حآل هــَم کِه . . .

گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .

زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .

وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .

گریـــه کنی . . .


ᕼIᒪᗩ
ساعت20:36---27 بهمن 1394


بــــه ســـلامتی خــــودم کـــه

تـــو زنــدون تنـــهایی حبـــس میکــــشم و ملاقاتـــی نـــــدارمـ…


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:28---27 بهمن 1394
̷̨̹̜̮̊ا̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ز̷̷̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ن̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮ی̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ک̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ه̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ه̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ر̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊چ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ق̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮د̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊د̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ل̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ش̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮ن̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊م̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ش̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ک̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮و̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ی̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊
̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ر̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮ح̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ت̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ش̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̮̜̹ ̷̷̨̨̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊م̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ک̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮ی̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ل̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ی̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ه̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊چ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊م̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ی̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊گ̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮ن̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊خ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ل̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ب̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ت̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ر̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊س̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮ی̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊…̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊
̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ه̮̜ ̷̷̨̨̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ر̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ز̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ب̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊س̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ر̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ص̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊د̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ا̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊م̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ر̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ش̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊م̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ا̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊م̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊م̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮ن̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ن̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ح̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊س̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ر̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ت̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ه̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊د̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ی̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮ ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊پ̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ش̨̮̜̹ ̷̷̨̹̜̮̊̊ی̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊م̷̷̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮و̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ی̷̷̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̷̨̮̜̹̊!


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:28---27 بهمن 1394
̨̹̜̮̊گ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ه̮̜ ̨̨̹̹̜̮̊̊ی̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ل̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ب̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ه̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̮̜̹̊ ̨̹̜̮̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊خ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮د̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̨̮̜̹̊ ̨̹̜̮̊
̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ب̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮ش̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ت̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ر̮̜̹ ̨̨̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ز̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊چ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ش̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮م̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ه̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ی̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊گ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ر̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ی̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̨̮̜̹̊ ̨̹̜̮̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊د̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ر̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮د̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊م̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ک̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ش̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ن̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊د̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̮̜̹̊!


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:27---27 بهمن 1394
̨̹̜̮̊ه̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊چ̮̜ ̨̨̹̹̜̮̊̊و̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ق̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ت̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ب̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ه̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ح̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ق̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊پ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ر̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ی̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ک̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊س̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ی̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ز̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ا̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ر̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̮̜̹̊ ̨̹̜̮̊ن̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊
̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮د̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ت̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̮̜̹ ̨̨̹̜̮̊̊ن̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ب̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ش̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ه̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊د̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊س̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ت̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ز̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊م̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮و̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ه̨̮̜̹̊ ̨̹̜̮̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊پ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ی̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊خ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ل̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̮̜̹̊ ̨̹̜̮̊ر̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ق̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ط̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ع̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊م̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ک̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ه̨̮̜̹̊ ̨̹̜̮̊ ̨̮̜̹̊!


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:26---27 بهمن 1394
̨̹̜̮̊ی̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊د̮̜ ̨̨̹̹̜̮̊̊م̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ن̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ب̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ش̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ه̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ک̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ه̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ھ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊م̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ی̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ش̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ه̨̮̜̹̊ ̨̹̜̮̊
̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊خ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊و̨̮̜̹̊̊ ̨̹̜̮ا̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊س̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ت̮̜̹ ̨̨̹̜̮̊̊ن̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊د̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ا̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮ش̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ت̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̨̮̜̹̊ ̨̹̜̮̊ی̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ن̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ی̨̨̮̜̹̹̊̊ ̜̮س̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ت̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊ ̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊‏̨̨̮̜̹̹̜̮̊̊!̨̮̜̹̊‏


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:23---27 بهمن 1394
̶̾̔̒̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ت̶̒ ̶̔̾̾̔̒̕̕ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕چ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ز̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ه̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ک̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ه̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ح̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ت̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕و̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕“̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ه̶̒̔̾̾̕̕

تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:22---27 بهمن 1394
̶̾̔̒̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ر̶̒ ̶̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ز̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ش̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕،̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕پ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ز̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ه̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒و̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ز̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ز̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ه̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕و̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕
̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̒̔̾̾̕ ̶̔̒̕ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ز̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ش̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕،̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕و̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ه̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕س̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ف̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ش̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕
̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̒̔̾̾̕ ̶̔̒̕ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ز̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ش̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕،̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ز̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̒ ̶̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ر̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒و̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕خ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ه̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ز̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕خ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕
̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̒̔̾̾̕ ̶̔̒̕ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ز̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ش̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕،̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ت̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ه̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ع̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ش̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ه̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ت̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ه̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕و̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ر̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ت̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ق̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕و̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕
̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̒̔̾̾̕ ̶̔̒̕ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ز̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ش̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕،̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕غ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ر̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒و̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ج̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ع̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ه̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ر̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ل̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒گ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ر̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒و̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕
̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̒̔̾̾̕ ̶̔̒̕ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ز̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ش̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕،̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ه̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒چ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕و̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ق̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ت̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ت̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕و̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ل̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ر̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ت̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ت̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒گ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ش̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕
̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̒̔̾̾̕ ̶̔̒̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ک̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ش̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ه̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ی̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ش̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ه̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ک̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕و̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ک̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ی̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ا̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̕ ̶̾̔̒̕
̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕چ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ق̶̒̔̾̾̕ ̶̔̒̕د̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ر̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ت̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ا̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ش̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ب̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ز̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ر̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕گ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ش̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕د̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ن̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ ̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕م̶̶̒̔̾̾̔̒̕̕ن̶̒̔̾̾̔̕̕ ̶̒ ̶̒̔̾̕…


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:21---27 بهمن 1394
̣̤͍̘̙̞̝̦͈̩͔͕̬̭̻̥ͅﺍ̥̻̭̬͕͔̩͈̦̝̞

تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:19---27 بهمن 1394
̸̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ͅر̫͚͢ ̸̸͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦ͅͅ ͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢و̫͚͉̺̪̟͓͙̥͢ ̸̸̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬ͅͅ ̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ی̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎͢ ̸̸̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪ͅͅ ̺͉͚̫͢ ̸̸̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͢ͅͅ ͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ه̫͚͉̺̪̟͢ ̸̸͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖ͅͅ ͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ر̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͢ ̸̸͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙ͅͅ ͓̟̪̺͉͚̫͢ک̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͢ ̸̸͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫ͅͅ ͢ی̸̸̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣͢ͅ ̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ͅ ̸̸̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͢ͅͅ ͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢د̫͚͉̺̪̟͢ ̸̸͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖ͅͅ ͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢س̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͢ ̸̸͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙ͅͅ ͓̟̪̺͉͚̫͢ت̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͢ ̸̸͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫ͅͅ ͢ ̸̸̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͢ͅͅ ͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢گ̫͚͉̺̪̟͢ ̸̸͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖ͅͅ ͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ذ̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͢ ̸̸͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙ͅͅ ͓̟̪̺͉͚̫͢ا̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͢ ̸̸͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫ͅͅ ͢ش̸̸̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣͢ͅ ̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ͅت̫͚͉̺͢ ̸̸̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩ͅͅ ͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ی̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭͢ ̸̸̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻ͅͅ ̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢م̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈͢ ̸̸̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉ͅͅ ͚̫͢
̸̸̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣͢ͅ ̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ͅر̫͚͉̺͢ ̸̸̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩ͅͅ ͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢و̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭͢ ̸̸̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻ͅͅ ̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢م̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈͢ ̸̸̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉ͅͅ ͚̫͢و̸̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣͢ͅ ̸̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ͅن̫͚͢ ̸̸͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦ͅͅ ͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ ̸̸̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͢ͅͅ ͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢پ̫͚͉̺̪̟͢ ̸̸͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖ͅͅ ͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ا̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͢ ̸̸͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙ͅͅ ͓̟̪̺͉͚̫͢ ̸̸̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͢ͅͅ ͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢گ̫͚͉̺̪̟͢ ̸̸͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖ͅͅ ͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ذ̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͢ ̸̸͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙ͅͅ ͓̟̪̺͉͚̫͢ا̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͢ ̸̸͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫ͅͅ ͢ش̸̸̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣͢ͅ ̤͍̝̦͈̩͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ͅت̫͚͉̺͢ ̸̸̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣̣̤͍̝̦͈̩ͅͅ ͎̖͔͕̬̭̻̥͙͓̟̪̺͉͚̫͢ ̸̫͚͉̺̪̟͓͙̥̻̭̬͕͔̖͎̩͈̦̝͍̤̣͢ͅ!


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:17---27 بهمن 1394
تفنگ توی دست فقط یه وسیله س
این قلبای سنگی هستن که آدمارو میکشن !


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:17---27 بهمن 1394
خستگی را زندگی کرده ام
می خواهم کمی هم زندگی را خسته کنم !


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:16---27 بهمن 1394
̫̍͊ز̫̫͊̍̍͊ن̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ه̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊د̫̫͊̍̍͊ن̫̫͊̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ا̫͊ ̫̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ش̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊ن̫͊̍̍ ̫͊ ̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊ر̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊غ̫̫͊̍̍͊و̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊ن̫͊ ̫̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊س̫̫͊̍̍͊ت̫̫͊̍̍͊
̫̫͊̍̍͊گ̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊ه̫̫͊̍̍͊ی ̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ت̫̫͊̍̍͊م̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊م̫͊ ̫̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ک̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ع̫̫͊̍̍͊ص̫̫͊̍̍͊ر̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊پ̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ی̫͊ ̫̍̍͊ز̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ر̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊
̫̫͊̍̍͊د̫̫͊̍̍͊ر̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ت̫̫͊̍̍͊ن̫̫͊̍̍͊ه̫̫͊̍̍͊ا̫͊ ̫̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊گ̫̫͊̍̍͊ر̫̫͊̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ه̫͊ ̫̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊م̫̫͊̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ک̫̫͊̍̍͊ن̫̫͊̍̍͊ن̫̫͊̍̍͊د̫͊ ̫̍̍͊,̫̫͊̍̍͊
̫̫͊̍̍͊
̫̫͊̍̍͊و̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊گ̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊ه̫̫͊̍̍͊ی̫͊ ̫̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ک̫̫͊̍̍͊ه̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ح̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊ل̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ل̫̫͊̍̍͊ح̫̫͊̍̍͊ظ̫̫͊̍̍͊ه̫͊ ̫̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ه̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ش̫͊ ̫̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊ن̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊خ̫̫͊̍̍͊و̫̫͊̍̍͊ب̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊س̫̫͊̍̍͊ت̫̫͊̍̍͊
̫̫͊̍̍͊د̫̫͊̍̍͊ر̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊ز̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊د̫̫͊̍̍͊ح̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊م̫͊ ̫̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊خ̫̫͊̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊س̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ک̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊خ̫̫͊̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊ب̫͊ ̫̍̍͊ا̫̫͊̍̍͊ن̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊م̫̫͊̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊خ̫̫͊̍̍͊ن̫̫͊̍̍͊د̫̫͊̍̍͊ن̫͊ ̫̍̍͊د̫̫͊̍̍͊.̫̫͊̍̍͊.̫̫͊̍̍͊.̫͊̍̍͊


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:15---27 بهمن 1394
اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:15---27 بهمن 1394
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍهیم ﺑﺎشیم ولی یادمان باشد که
ﺁﺧﺮﺵ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻄﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯼ ﺭﻭﯼ سنگ ﻣﺮﻣﺮ
ﯾﮏ ﻣﺘﺮﯼ ﺧﻮﺍهیم ﺷﺪ !


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:14---27 بهمن 1394
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍهیم ﺑﺎشیم ولی یادمان باشد که
ﺁﺧﺮﺵ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻄﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯼ ﺭﻭﯼ سنگ ﻣﺮﻣﺮ
ﯾﮏ ﻣﺘﺮﯼ ﺧﻮﺍهیم ﺷﺪ !


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:14---27 بهمن 1394
پرواز کرد عاقبت
ماهی که شوری دریا برای نمک گیر کردنش
کافی نبود !


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:13---27 بهمن 1394
و دوربین های عکاسی را فریب میدهیمـــ

تا پنهان کنیم اندوهمان را پشت این لبخند مان


تڪ دפֿـتر جهنܢܢ
ساعت18:13---27 بهمن 1394
̫̍͊ک̫̫͊̍̍͊س̫̫͊̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ک̫̫͊̍̍͊ه̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊پ̫̫͊̍̍͊ش̫̫͊̍̍͊ت̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊س̫̫͊̍̍͊ر̫̫͊̍̍͊ت̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊ح̫̫͊̍̍͊ر̫̫͊̍̍͊ف̫̫͊̍̍͊ ̫̫͊̍̍͊م̫̫͊̍̍͊ی̫̫͊̍̍͊ز̫̫͊̍̍͊ن̫͊ ̫̍̍͊ه̫̫͊̍̍͊.̫̫͊̍̍͊.̫̫͊̍̍͊:̫͊̍̍͊

DUYĞU
ساعت17:15---27 بهمن 1394
هر آنچه دوست داشتم ،
برای من نماند و رفت
امید آخرین اگر تویی ،
برای من بمان...


DUYĞU
ساعت17:14---27 بهمن 1394
دلگیر نباش ای دلکم !
تقصیر از خودت بود
دسته کلید علاقه که گم شد
باید عوض میکردی
قفل تمام آرزوها را !!


DUYĞU
ساعت17:14---27 بهمن 1394
خدایم را دوست دارم و با وفاتر از او سراغ ندارم .
به رسم همین وفاداریست که دوستانم را به او می سپارم


DUYĞU
ساعت17:13---27 بهمن 1394
زمونه ی غریبی است ...
دیگه مردم ...
قهرمانِ زنــده نـمی خواهند ...
آن ها قهرمانِ مُــرده می خواهند ... !

فریدون فرخزاد


DUYĞU
ساعت17:13---27 بهمن 1394
این روزها
برای تنها شدن
کافیست
کمی صادق باشی .


DUYĞU
ساعت17:13---27 بهمن 1394
ارزش انسان
نه به جنس ...!
نه به قد...!
نه به سن ...!
و نه به ثروت اوست
بلکه به همت و اندازه مهربانی اوست .


mohammadreza
ساعت14:08---27 بهمن 1394


mohammadreza
ساعت14:08---27 بهمن 1394
مـــن..


عــاشـــق نــيــســـتـــم..فقط گاهي حرف تو كه ميشود..


دلــم مــثــل ايــنــكــه تــب كــنـــد....گرم و سرد ميشود..


آب مــيــشـــود... تــنـــگ مــيـشــود..


ايــن عــشـــق نــيســـت..


هـــــســـــــت ؟؟؟؟؟ !!!


mohammadreza
ساعت14:07---27 بهمن 1394
تـو چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم ....


از دلـتـنـگـی ام ...


گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم ...


خـوابـت را بـبـیـنـم ...


مـیـفـهـمـی ؟!!


فـــــقــــــط خـــوابــــــت را !!!


mohammadreza
ساعت14:07---27 بهمن 1394

پاییز که شد؛


به جُرمِ کم کاری اخراجش کردند؛


رُفتگری که عاشق شده بود؛


و برگ ها را قدم می زد و جارو نمی کرد ...


mohammadreza
ساعت14:07---27 بهمن 1394
درســت ...


مـــثـــل وقـــتـــی کـــه عـــاشـــقـــت شـــدم


بــــاران مـــی بــــارد،


فـــــکــــر کــــنــــم


دوبــــاره یــــکــــی


عـــاشــــقــــت شــــده !!!

mohammadreza
ساعت14:06---27 بهمن 1394
خـــــــــــــــدایـــــــــــ ــــــــــا ....


خـــیـــلـــی هـــا دلـــمــــو شـــکـــســــتــــن


شـب بـیـا بـریـم سراغشون


من نـشـونـت مـیـدم


تـــــو بــبـــخــشــشــون ...


mohammadreza
ساعت14:06---27 بهمن 1394

برای هر کسی یه اسم تو زندگیش هست


که تا ابد هر کجایی بشنودش


نا خداگاه برگرده به همون سمت و بگه


" جــــــانــــــم "


چــــرا صـــدام نــمــیـــزنی ...؟؟؟


mohammadreza
ساعت14:06---27 بهمن 1394

چــایــت را تــلــخ نـــنـــوش


یــک بــارنــگــاهــم کــن،


تـــمــام قــنــدهــای دلــم را بــرایــت آب مـیـکـنــم ...
mohammadreza
ساعت14:05---27 بهمن 1394گاهــی حــ ـس مـی كنـم

عشـ ــق را نِسیـ ــه به مـ ـن داده ای!


بی تـابــ ـم !


نقـ ـد می خــواهـمــ ـت . . .

mohammadreza
ساعت14:05---27 بهمن 1394
مهم نیست که بگی خوب مینویسی !!!


برای من مهم این است که بفهمی و بدانی برای تو مینویسم


و مهمتر اینکه بخوانی آنچه را که مینویسم ...


و لبخند همیشگی ات را بزنی ، و زیر لب بگویی ، دیوونه ...


mohammadreza
ساعت14:05---27 بهمن 1394

اغلب فکر می کنیم؛


اینکه به یاد کسی هستیم؛


منّت ی است بر گردن آن شخص؛


غافل از اینکه اگر به یاد کسی هستیم؛


این هنر اوست نه ما؛


به یاد ماندنی بودن؛


بسیار مهم تر از به یاد بودن است؛


بــــه یـــــادتـــــم، خـــــوبـــــم ...
mohammadreza
ساعت14:04---27 بهمن 1394

برایش نوشتم عزیزم برگرد


برایش نوشتم بهانه است که حالت خوب نیست ...


اگر بیا یی خواهی‌ دید که حال من خرابتر است ...


برایش نوشتم نیازی نیست به تعریف اتفاقاتی که افتاده ...


من برایت خواهم گفت از اتفاقاتی که میتوانست نیفتد


برایش نوشتم ...


من انتظار میکشم به سبک خودم همانی که تو غرور میخوانی‌‌اش


و من سکوت ...


برایش نوشتم نگذار سادگی‌ کودکانه من به بلوغ زودرس برسد ...


نگذار صداقتم زود بمیرد


برایش نوشتم


کسی‌ این نامه را برایت مینویسد که هنوز شبیه خودش است ...


بازگرد تا دیر نشده


برایش نوشتم جواب نمیخواهم عزیزم ... برگرد ...


هنوز حس ما گرم است ... برگرد .


mohammadreza
ساعت14:04---27 بهمن 1394

هــــر راهـــی را کــــه رفـــتــه بـــاشــــم ...


هــــر چـــقــــدر هــــم دورتــــر


کـوتــاه تــریــن اســت بــرای رســیدنِ دوبــاره بــه تــو


کـــافــــی ســــت کـــه یــکــبـــار دیــــگـــر


نــــامـــم را صـــدا بـــزنـــی


بـــر مــــی گـــــردم....
mohammadreza
ساعت14:04---27 بهمن 1394

دلـــم مــی خــواهــد نــامـــت را صـــدا کــنـــم ...یـــک طــور دیـــگــرجـــوری کـــه هــیــچ کــس صــدایــت نـکــرده بــاشـــدیــک طـــور کـــه هــیــچ کــس را صــدا نـکــرده بـاشمدلـــم مــی خــواهـــد نــامـــت را صـــدا کــنــم ...یــک طــور کــه دلـت قرص شود که من هستمیک طور که دلم قرص شود که با بودن من ، تو هم هستی ...
mohammadreza
ساعت14:03---27 بهمن 1394
ﻣـﺮﺩ ﺑــﺎﯾــﺪ ﻭﻗــﺘــﯽ هـمـسـرش ﻋـﺼـﺒـﺎﻧـﯿـﻪ,ﻧـﺎﺭﺍﺣـﺘـﻪ,ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻪ ﻭﺍﯾﺴﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭﺵ ﺑﮕﻪ :ﺗﻮ ﭼﺸﺎﻡ ﻧﯿﮕــــﺎ ﮐﻦ , ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﻢ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﻡ ﻧﯿﮕﺎ ﮐﻦﺣﺎﻻ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻥ , ﺑﮕﻮ ﺍﺯ چی ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ
ﺑﻌﺪ همسرش ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻪ , ﮔﻠﻪ ﮐﻨﻪ , ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﮑﺸﻪ , ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻪ

ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺎﯼ ﺯﻧﻮﻧﻪ ﺵ ﺑﮑﻮﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻐﻠﻪ مرد
ﺁﺧﺮﺵ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ
ﻫـﻤـﻮﻧـﺠﺎ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑـﻐـﻠـﺶ ﮐـﻨـﻪ
ﻧـﺬﺍﺭﻩ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﺑـﺎﺷــﻪ
ﺣـﺮﻑ ﻧـﺰﻧـﻪ ﻫﺎ , ﺗـﻮﺿـﯿـﺢ ﻧـﺪﻩ ﻫـﺎ
ﮐﻞ ﮐﻞ ﻧﮑﻨــــــــﻪ ﻫﺎ , ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻨﻪ ﻫﺎ
ﻓﻘﻂ ﻧﺬﺍﺭﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯿﺸﻮ ﺑﺎ
ﺳـــﮑﻮﺕ ﺛﺎﺑـــﺖ ﮐـــﻨــــﻪ ... ﺑـــﺎ ﺑـــﻐـــﻠـــــــﺶ!

mohammadreza
ساعت14:03---27 بهمن 1394


حـــــــرف بـــــزن...صدایت را دوست دارمبگو... فقط بگو
چــه فـــرق دارداز مـــن ، از تـــو
از بــــاراندر آغــوشــم بــگــیــر و در گــوشــم
از مـــانـــدن بــگـــواز دوستت دارم هایی بگو که از شنیدنش دلم بریزد !!
گـــونـــه هــای خــجــالــتــی یــم رنــگ بــگــیــرد
از دلبری چشمهایت بگو که چگونه دلم را هوایی کرده
از هــرچــه خــودت مــیــخــواهـیاز خـــودت بـــگـــوچـــه فــرق دارد از چـــهفـــقــــط بـــگــــوحـــرف بـــزن


عاشقانه صدایت را دوست دارم...


mohammadreza
ساعت14:02---27 بهمن 1394

هــــوا را هــــــر چــــقــدر نفـــــس بــکــشـــی


بـــاز هــــــم بـــرای کــشیـــدنش بـــال بـــال میزنی...مــثـــل تـــــــــــــو...


کـــه هـــر چــــقدر کـــه بــاشــی...بــاز بــاید بـــاشی!


مـیـفهــمی چـــــه میگویــــم؟؟!!!بـــــــــــــودنـــت مهــــــــــــم ­ اســـت...!!!
zeouse
ساعت23:43---26 بهمن 1394
سلام وبلاگ زیبایی داری لایــــــــــــــک داره<img src="http://loxblog.com/images/smilies/smile%20(27).gif" width="18" height="18"><img src="http://loxblog.com/images/smilies/smile%20(27).gif" width="18" height="18"> خوشحال میشم به وبلاگ منم سر بزنی

لیلی
ساعت21:29---26 بهمن 1394
ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ، ﺗﻠﺦ
ﻣﺜﻞ ﺯﻫﺮﯼ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ
ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺗﻮ
ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻃﻮﻓﺎﻥ
ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪ
ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ، ﺗﻠﺦ
ﻣﺜﻞ ﻋﺼﺮﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ
ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ
ﺗﻮﭖ ﮔﺮﺩﺍﻥ
ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻇﻠﻤﺖ
ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ، ﺗﻠﺦ
ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺳﺮ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺮﺩ
ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻧﺶ
ﺑﻮﯼ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ


لیلی
ساعت21:29---26 بهمن 1394
ﮔﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎﻥ ﺯﯾﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﺖ
ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺷﺮﻣﻢ ﺍﮔﺮ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﻋﻤﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﺍﺋﯽ ﻧﯿﺎﻭﯾﺰﻡ
ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺎﺝ ﺧﺸﮏ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ

ﮔﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎﻥ ﺯﯾﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﮎ
ﻣﻦ ﭼﻪ ﻧﺎﭘﮑﻢ ﺍﮔﺮ ﻧﻨﺸﺎﻧﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ، ﭼﻮﻥ ﮐﻮﻩ
ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﺍﺯ ﺑﯽ ﺑﻘﺎﯼ ﺧﺎﮎ!


لیلی
ساعت21:28---26 بهمن 1394
ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ...
ﺳﮑﻮﺗﻢ ﺍﺟﺒﺎﺭﯾﺴﺖ...
ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﯼ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ... ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﺴﺘﻪ!
ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯾﺴﺖ...
ﻣﻦ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﺗﻢ...


نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

+ نوشته شده در چهار شنبه 14 بهمن 1394برچسب:, ساعت 5:7 PM توسط [̲̅a̲̅][̲̅t̲̅][̲̅e̲̅][̲̅f̲̅][̲̅e̲̅][̲̅h̲̅] |